Om oss

Jörgen Ringman grundare av Emmetrop

Emmetrop AB:s grundare Jörgen Ringman startade sitt första företag vid 22 års ålder och har sedan dess gått på Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm. Efter att ”headhuntats” från en forskningstjänst på Karolinska Institutet till Bausch & Lomb Nordic fick Jörgen som Application Manager träna ögonkirurger inom optik och kirurgi runtom i Europa. Under utbildningen Executive MBA in Health Care på Handelshögskolan och Darden Business school i Virginia, skapades visionen och planen för en ny aktör inom den då stagnerade ögonkirurgibranschen. Jörgen grundade år 2004 Memira (dåvarande namn OptiCare) för att som VD på ett fåtal år växa det till ”bäst i klassen” i Sverige. År 2007 bjöds Investor AB in som huvudägare och år 2010 övergick Jörgen till en mer strategiska tjänst för att från 2012 enbart representera Emmetrops ägande i Memiras styrelse.

Jörgen såg tidigt i Memira att ett framgångsrikt bolag behöver både struktur och kreativitet för skapa medarbetare som kan möta den alltjämt föränderliga marknaden. Strukturkapitalet fanns väl beskrivet i litteratur från Handelshögskolan men sättet att få medarbetare att hållbart nå sin topprestation fanns inte beskrivit i vetenskapen. Att hållbart nå yttre och inre framgång blev sedan 2010 den stora frågan för Jörgen som fortsatte att studera på bland annat Academy of Inner science i Tyskland och Oneness Academy i Indien.

Med erfarenhet av att skapa Memiras succe och med intresset för personlig utveckling skapade Jörgen år 2010 en affärs- och ledarskapsverksamhet i varumärket Hearts of Gold som också fungerar som en utbildningsenhet inom Emmetrop. Hearts of Gold har sedan dess tränat ledare och medarbetare till en inre balans och därigenom en yttre framgång varav några finns representerade under fliken Investeringar.

Under 2015 grundlades det globala projektet ”Coherent City” i samarbete med Svenska Hjärtkoherensföreningen, HRV träning i Sverige samt HeartMath i USA med visionen att skapa en koherent värld där mänskligheten lever sitt högsta syfte. Koherens är ett mått som beskriver den inre balansen hos en människa, företag eller stad och kan vara det vetenskapliga svaret på hur vi hållbart uppnår topprestation. Följ gärna projektet på hemsidan, se länk under Engagemang.

Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå