Vi skapar medvetna & framgångsrika företag

Emmetrop bygger en långsiktig ekonomisk integritet genom att investera tid och kapital i att skapa medvetna och framgångsrika företag.

Ett medvetet företag leder den förändring som sker i omvärlden genom att vara ”bäst i klassen”. Det medvetna företaget baserar sin existens på ett visions- och värderingsbaserat ledarskap kombinerat med ett tydligt performance management.

Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå